Praktyczny przewodnik: Jak prawidłowo rozliczyć PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Samotne wychowywanie dziecka to nie lada wyzwanie, szczególnie pod względem finansowym, gdyż cały ciężar utrzymania rodziny spoczywa na jednym rodzicu. Warto wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy, aby skorzystać ze wspierających przepisów dla osób samotnie wychowujących dzieci. W tym artykule przybliżymy kluczowe informacje dotyczące rozliczenia PIT oraz omówimy przykłady ze szczególnym naciskiem na odpowiednie ulgi i warunki. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe informacje dotyczące ulgi podatkowej

Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, warto zacząć od kilku podstawowych informacji dotyczących ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci. W Polskim systemie podatkowym, osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Ta ulga obniża podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i ma na celu wspieranie rodzin wychowujących dzieci. W przypadku samotnych rodziców ulga ta jest szczególnie cenna, ponieważ pozwala na odzyskanie części poniesionych wydatków na dzieci.

Deklaracja PIT dla samotnego rodzica

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, samotny rodzic powinien wypełnić odpowiedni formularz PIT. Wiesz już, że w Twoim przypadku musisz wypełnić odpowiedni PIT. Jak się do tego zabrać, gdy jest się osobą samotnie wychowującą dziecko? Najpopularniejsze i najczęściej używane druki dla osób samotnie wychowujących dzieci to PIT-37 oraz PIT-28. Ważne jest, aby podać w nim dane dotyczące dzieci, które samotnie wychowujemy, a także spełniać pozostałe warunki, o których dowiesz się poniżej.

Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Z ulgi prorodzinnej może skorzystać osoba samotnie wychowująca dziecko, pod warunkiem spełnienia kilku istotnych kryteriów. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa jedynie tego rodzica, który nie jest w związku małżeńskim ani nie pozostaje we wspólnym zameldowaniu z drugim rodzicem dziecka. Oznacza to, że jeżeli jesteś rozwiedziony/rozwiedziona, ale zakochałeś/łaś się ponownie lub pozostajesz w związku nieformalnym, nie będziesz mógł/a skorzystać z ulgi.

Ponadto, drugi rodzic musi być pozbawiony władzy rodzicielskiej, mieć ograniczone prawa rodzicielskie, nie płacić alimentów lub opiekować się dzieckiem przez okres krótszy niż 60 dni w ciągu roku podatkowego. W sytuacji, gdy drugi rodzic opiekuje się dzieckiem dłużej niż te 60 dni w danym roku podatkowym, ulga będzie mogła być podzielona pomiędzy oboje rodziców.

Ulga prorodzinna – wysokość i sposób rozliczenia

Wartościowe informację to że wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci wychowywanych przez samotnego rodzica:
– 1 dziecko: ulga w wysokości 1120 zł
– 2 dzieci: ulga w wysokości łącznie 2100 zł
– 3 dzieci: ulga w wysokości łącznie 3202 zł
– 4 dzieci: ulga w wysokości łącznie 4387 zł
– 5 i więcej dzieci: ulga w wysokości łącznie 5677 zł

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, samotny rodzic powinien w odpowiednim druku PIT wpisać w części dotyczącej ulg wartość wysokości ulgi, jakiej chce się domagać. Następnie, należy odjąć ją od dochodu osiągniętego w roku podatkowym.

Praktyczny przykład rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko

Przejdźmy teraz już do konkretnego przypadku, czyli rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko przykład:
Matka samotnie wychowująca jedno dziecko osiągnęła dochód w wysokości 20 000 zł. W przypadku jednego dziecka, ma prawo do ulgi w wysokości 1120 zł. A więc powinna wpisać tę kwotę ulgi w odpowiednim miejscu w druku PIT-37. Następnie, odejmuje tę ulgę od swojego dochodu, otrzymując:
20 000 zł – 1120 zł = 18 880 zł
Tą kwotę będzie musiała teraz opodatkować.

Uwaga: Ulga prorodzinna w żaden sposób nie wpływa na szczególny sposób rozliczenia osób pozostających na utrzymaniu rodzica samotnie wychowującego dziecko. Osoby te mogą być uwzględniane w zeznaniu podatkowym na standardowych zasadach, czyli jako osoby na utrzymaniu, zachowując prawo do stosowania ulgi.

Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogą Ci w prawidłowym rozliczeniu podatkowym jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Pamiętaj, że to ważne, aby dokładnie sprawdzić wszystkie dane oraz warunki, które są niezbędne do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Ulga prorodzinna dla samotnych rodziców – nieoceniona pomoc

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, która przysługuje w Polskim systemie podatkowym. Owa ulga obniża PIT i wspiera rodzin z dziećmi. Dla przykładu, matka samotnie wychowująca jedno dziecko, osiągając dochód 20 000 zł, może skorzystać z ulgi w wysokości 1120 zł. Aby to zrobić, wystarczy wpisać w druku PIT-37 tę kwotę ulgi, a następnie odjąć ją od dochodu – w efekcie otrzymamy kwotę 18 880 zł do opodatkowania.

Warto jednak pamiętać, że ulga prorodzinna jest dostępna tylko dla osób, które spełniają określone kryteria. Należy być osobą samotnie wychowującą dziecko według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz drugi rodzic musi być pozbawiony władzy rodzicielskiej, mieć ograniczone prawa rodzicielskie, nie płacić alimentów lub opiekować się dzieckiem krótszy czas niż 60 dni w danym roku podatkowym.

Skorzystanie z ulgi prorodzinnej daje samotnie wychowującym rodzicom możliwość odzyskania części wydatków poniesionych na dzieci. Jeśli spełniasz wymienione kryteria, warto skorzystać z tej ulgi, aby jeszcze bardziej dbać o swoje dzieci. W końcu, każda oszczędność się przydaje.

Back to top button